Voorwoord

Voortwerkend op het belang van wat Bokrijk al 80 jaar voor onze provincie is, kijk ik als voorzitter van Bokrijk met trots en dankbaarheid terug op de voorbije jaren, de genomen initiatieven in het museum en de rest van het park én de weg die samen met de hele organisatie werd ingeslagen. Een beweging die goed is voor Bokrijk, maar ook voor de reputatie van heel Limburg.

Met een bezoekerstoename tot meer dan 1 miljoen per jaar,  innovatieve initiatieven zoals ‘Fietsen door het Water’ en trendsettende projecten rond vakmanschap (‘bokrijk brandmerkt - BKRK’) schudt Bokrijk  stilaan haar negatief imago van synoniem voor ‘gestold verleden’ van zich af. Een opmerkelijke ommezwaai die er niet zomaar is gekomen.

Het provinciebestuur heeft ook de voorbije legislatuur in Bokrijk geïnvesteerd vanuit een duidelijke strategische visie. Met een strak plan op zak en een doel voor ogen, groeide Bokrijk jaar na jaar en zette ze  haar stempel op tal van maatschappelijke sectoren. Het stijgend aantal bezoekers draagt immers bij aan de groeiende vrijetijdseconomie van Limburg. Dankzij de investeringen in erfgoed, waaronder de restauratiecampagne ‘120 tegen 2021’ worden de samenwerkingsverbanden met de lokale besturen opnieuw aangehaald. Zo ontstaat er een wisselwerking met de communitygemeenten  wiens monument in het Openluchtmuseum staat. Bokrijk zet in op natuur en bewaakt samen met haar partners op die manier zowel de natuurwaarden als het groene recreatieve karakter in Midden-Limburg. Tot slot, zetten meer investeringen, via VAKlab, in het ondernemerschap van vakmensen actief in op de mismatch die er vandaag is tussen het aanbod in het technisch en beroepsonderwijs en de vraag op de arbeidsmarkt.

In de legislatuur 19|24 wil ik als voorzitter vooral op dit elan verdergaan. Bokrijk staat voor puurheid en de kwaliteit van een eigentijdsheid die voortvloeit uit het verleden. Bokrijk evolueert mee en schrijft steeds verder aan haar geschiedenis. Als een gedreven organisatie  gaat zij opnieuw concrete ambities aan voor 2019-2024. Samen met de provincie Limburg wil ze Bokrijk én Limburg op de wereldkaart van de vrijetijdseconomie zetten. Dit door internationale projecten zoals de expo ‘De wereld van Bruegel’ in 2019, door een Vlaamse leidersrol op te nemen rond vakmanschap met het nieuwe Crafts. (lees: kraftspunt) en door van Bokrijk, met fietsen door het water, dé fietshub van Fietsparadijs Limburg te maken.

We kijken er naar uit om samen verder te schrijven aan de geschiedenis van Bokrijk!

Igor Philtjens
Voorzitter vzw Het Domein Bokrijk
Gedeputeerde