Van Herk-de-Stad tot Poperinge

Het Openluchtmuseum Bokrijk herbergt een bijzondere verzameling van 124 historische gebouwen, afkomstig uit verschillende Vlaamse regio’s en tijdsperiodes. Dankzij deze indrukwekkende collectie onroerend erfgoed is het Openluchtmuseum sinds 1996 beschermd als monument. “De zorg voor erfgoed behelst niet enkel materiële aspecten. Het is ook belangrijk om een breed draagvlak te creëren binnen de herkomstgemeenten. Zo versterken we de band tussen deze gemeenschappen en ‘hun stukje erfgoed’ in Bokrijk.” zegt Igor Philtjens, voorzitter en gedeputeerde van Toerisme, Cultuur en Erfgoed. In Bokrijk, maar ook daarbuiten, vinden daarom verschillende initiatieven plaats om zowel bezoekers van het museum als de erfgoedgemeenschap, of iedereen die zich op een of andere manier verbonden voelt met Bokrijk, nauwer te betrekken bij het traject van de meerjarige restauraties (2017-2021). “Van Herk-de-Stad tot Poperinge: alle 44 gemeentes waar het onroerend erfgoed vandaan komt, worden bezocht door Bokrijkmedewerkers met als doel de samenwerkingsverbanden aan te halen en te versterken”, vult directeur Liesbeth Kees aan.

Per restauratiejaar gaat een team van Bokrijkmedewerkers langs bij de daarbij behorende herkomstgemeentes. Tijdens deze toelichtingen worden de aanwezigen geïnformeerd over het gebouw dat in restauratie gaat. De bouwgeschiedenis, bewonersgeschiedenis en de verschillende restauratiewerken komen dan aan bod. Daarnaast wordt een pakket van initiatieven aangeboden om het monument zowel in de gemeente als in Bokrijk in de kijker te zetten. Dit eerste contact is een aanzet tot een langere, diepgaande samenwerking rond de gebouwen in restauratie. Dit kan gaan van een begeleid bezoek van de inwoners van de gemeente aan het gebouw tot een samenwerking voor een evenement of project.