Ook het aanplanten van nieuwe bossen zoals voorzien in het onlangs goedgekeurde bos- en landschapsbeheersplan behoort tot hun opdracht. Voor deze tewerkstelling krijgt Bokrijk een subsidie van het Vlaams Agentschap voor Bos en Natuur.

Het bosbeheerplan en aanvullend landschapsbeheerplan geeft gedetailleerde richtlijnen om het beheer van de natuur te verbeteren. Zo wordt de groei van uitheemse bomen en planten rond de vijvers teruggedrongen en zijn er op andere plaatsen nieuwe aanplantingen van inheemse soorten zoals bijvoorbeeld de ratelpopulier en de meidoornstruik voorzien. In totaal wordt er maar liefst 7,5 hectare nieuw bos gecreëerd. Dit zal ook de fauna op het domein ten goede komen en ernstig bedreigde vogelsoorten zoals het woudaapje en de roerdomp meer kansen bieden op overleven.

Om de dijken te beheren worden er toekomstgericht schapen ingezet. Er werden omheiningen geplaatst zodat ook de vijvers een natuurlijke barrière vormen.