Conservatie van gepolychromeerde houten beelden

In 2019 werd tijdens de restauratiecampagne ‘120 tegen 2021’ de Sint-Hubertuskerk uit Erpekom gerestaureerd. Niet alleen het gebouw onderging grondige werkzaamheden, ook de aanwezige collectiestukken werden van naderbij bekeken. Zo werden de gepolychromeerde houten beelden uit de kerk uit Erpekom in het Openluchtmuseum Bokrijk geconserveerd.

Het project voorzag in de conservatie van drie gepolychromeerde houten beelden uit de collectie-Bokrijk. Het betreft de beelden ‘Maria met Kind’ (ca. 1510), toegewezen aan de groep Meester van Elsloo, ‘De Bekering van de H. Hubertus’ (1510), gesigneerd door Jan van Steffeswert en ‘Sint-Anna-ten-Drieën’ (begin 16e eeuw), van een anonieme meester. De drie beelden behoren historisch tot de romaanse Sint-Hubertuskerk uit Erpekom (Peer, 11e-12e eeuw), die sinds 1962 in het Openluchtmuseum Bokrijk staat. Parallel met de restauratie van de kerk uit Erpekom ondergingen de beelden een conservatiebehandeling, om beide de kerk en de beelden opgefrist en duurzaam te kunnen presenteren voor de museumbezoekers.

Het Openluchtmuseum heeft de drie gepolychromeerde beelden in 2018 door het KIK-IRPA (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium) laten onderzoeken. Uit dit onderzoek bleek dat de staat van de beelden vroeg om een dringende conservatiebehandeling om verdere schade te vermijden en tegelijkertijd om via het opvullen en retoucheren van storende lacunes de leesbaarheid te verbeteren.

Tijdens de conservatie is tevens het vervuild oppervlak (vooral in de diepe plooien) met behulp van een zachte kwast en een regelbare stofzuiger ontdaan van alle stof en vuil, gebeurde een desinfectie met dynamische anoxie, werden storende barsten en spleten waar nodig verhard en opgevuld, de opstuwingen in verflagen gefixeerd en werden storende lacunes vakkundig weggewerkt.

De drie uitzonderlijke beelden werden begin september 2019 herplaatst in de kerk uit Erpekom in speciaal voor dit doel ontworpen vitrines en kunnen nu opnieuw bewonderd worden door de bezoekers.

Deze conservatie werd mede mogelijk gemaakt door het bekomen van subsidies van de Vlaamse Gemeenschap voor het onderzoek en de Koning Boudewijnstichting (Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché) voor de feitelijke uitvoering van de conservatie.